Η ALTERILFE FITNESS EXCELLENCE CYPRUS είναι μια Κυπριακή εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων που δύναται να παρέχει Premium Consulting services σε υφιστάμενες ή νεοσύστατες επιχειρήσεις στους τομείς Strategy, culture & structure – Architectural Design – Marketing – Sales – Training – IT and administration
Στην ALTERLIFE FITNESS EXCELLENCE CYPRUS έχουμε φιλοσοφήσει την βιομηχανία του fitness και την επιχείρηση γυμναστήριο. Μέσα απο θεωρητικό όσο και On the job consulting είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε επιχειρήσεις να βρούν τον δρόμο τους. Μπορεί να είναι τόσο απλό!
CONSULTING
Οι σύμβουλοι της ALTELRIFE FITNESS EXCELLENCE CYPRUS με την αποδεδειγμένη εμπειρία τους στον χώρο του fitness και με τις μακροχρόνιες συνεργασίες τους με κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως όπως η Γερμναική Greinwalder & Partners μπορούν να χαράξουν στρατηγικές, να αλλάξουν κουλτούρες και δομές, να άρουν αδιέξοδα και να επαναπροσδιορίσουν επιχειρήσεις. Η στρατηγική είναι κάτι πολύ δύκολο να τεθεί, πολύ δε περισσότερο να υλοποιηθεί. Για αυτό ελάχιστες επιχειρήσεις – όχι μόνο στον χώρο του fitness – πορεύονται βάσει στρατηγικής. Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον οι συνθήκες μεταβάλλονται με ταχύτατους ρυθμούς και οι επιχειρήσεις καλούνται συνεχώς να αλλάξουν, να επαναπροσδιοριστούν για να επιβιώσουν. Το πόσο γρήγορα και πετυχημένα θα διαχειριστούν αλλαγές σε κουλτούρες και δομές είναι ζωτικής σημασίας.
STRATEGY
Η ALTERLIFE FITNESS EXCELLENCE CYPRUS έχει κάνει Ανάλυση απαιτήσεων, την οποία βελτιώνει συνεχώς συλλέγοντας ανατροφοδότηση από όλα τα γυμναστήρια που ήδη λειτουργούν και προχωρά σε σχεδιασμό σύμφωνα με αρχιτεκτονική μελέτη και φωτορεαλιστικά σχέδια των κατασκευαστικών εργασιών. Ένας στρατηγικά σχεδιασμένος χώρος αποσκοπεί στην μεγιστοποίηση των εσόδων, την ιδανική εξυπηρέτηση των μελών ενός γυμναστηρίου και την ελαχιστοποίηση τους κόστους λειτουργίας. Λάθη στον αρχικό σχεδιασμό, εκτός από την ταλαιπωρία και την αύξηση του κόστους επένδυσης σε πολλές περιπτώσεις αποδεικνύονται μοιραία. Πέραν αυτού, μην υποτιμάτε την σημασία των ξενοδοχιακών υπηρεσιών που παρέχονται στο γυμναστήριο τόσο κατά την φάση της πώλησης όσο και καθόλη την διάρκεια της συνδρομής ενός μέλους. Η αισθητική και η αρχιτεκτονική για εμάς στην ALTERLIFE FITNESS EXCELLENCE έχει βαρύνουσα σημασία.
CONSTRUCTION
Η τέχνη του να τοποθετήσεις μια υπηρεσία σε μια αγορά. Καλείσαι να σχεδιάσεις εκείνα τα πρωτόκολλα και εκείνες τις υπηρεσίες Product – Service, να τα κοστολογήσεις και να τα τιμολογήσεις Price, να επιλέξεις το σωστό μέρος Place – Store Location που θα τις παρέχεις, και να χρησιμοποιήσεις όλες τις άμεσες και έμμεσες μεθόδους και πρακτικές για να τις προωθήσεις Promotion – Branding, τόσο αυτές όσο και το brand του fitness club. Να επιλέξεις, και να εκπαιδεύσεις τους κατάλληλους παρόχους της υπηρεσίας People, να τους αξιολογήσεις και να τους αποζημιώνεις σωστά, ώστε το μέλος να απολαμβάνει μια τέλεια υπηρεσία που του καλύπτει την ανάγκη του μέσα από μια άριστη διαδικασία Process, σε έναν χώρο ξενοδοχειακά άρτιο Physical Evidence ο οποίος πραγματικά σέβεται το μέλος. Αυτα είναι τα 7 «P» του MARKETING OF SERVICES και στην ALTERLIFE FITNESS EXCELLENCE CYPRUS τα έχουμε αναγάγει στην υπέρτατη επιστήμη.
MARKETING
Έμφυτο ταλέντο ή αποτέλεσμα συνεχούς εκπαίδευσης και ατέρμονων διαδικασιών. Η πώληση μας στηρίζεται στην ακολουθία: Άνοιγμα, Διευρεύνηση, Παρουσίαση, Χειρισμός Αντιρρήσεων και ΔέσμευσηΚλείσιμο. Όλη η διαδικασία είναι άκρως συναισθηματική, αποσκοπεί στο να τον «ανοίξουμε» και να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του, να μας εκμηστυρευθεί το πρόβλημα-ανάγκη του, να του προτείνουμε την λύση που θα του καλύψει την ανάγκη με αυτοπεποίθηση, σεβασμό και σιγουριά, να άρουμε και τις τελευταίες αμφιβολολίεςαντιρρήσεις πάντα επιμένοντας στο κομμάτι της κάλυψης της ανάγκης του. Αυτό θα γίνει μόνο αν κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των υποψήφιων μελών μας.
SALES
Τί θα γίνει αν εκπαιδεύσουμε τα στελέχη μας και αυτά μας εγκαταλείψουν? Τί θα γίνει όμως αν δεν τα εκπαιδεύσουμε και αυτά μείνουν. Σταθερή και υψηλή Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς αδιάλειπτη εκπαίδευση σε όλους τους τομείς. Τόσο στο τεχνικό αντικείμενο κάθε θέσης όσο και σε διαχειριστικές ικανότητες. Πέραν της αρχικής βαριάς εκπαίδευσης σε όλους τους νέους μας συνεργάτες, πραγματοποιούμε συνεχώς τακτικές αλλά και έκτακτες εκπαιδεύσεις όταν αυτές κριθούν απαραίτητες. Σε κάθε περίπτωση η καθημερινότητα σε ένα γυμναστήριο της ALTERLIFE αλλά και σε όλο τον οργανισμό είναι μια αέναη προσπάθεια βελτίωσης και εξέλιξης των στελεχών μας.
TRAINING
ERP προσανατολισμένο και παραμετροποιημένο στις ανάγκες του σύγχρονου γυμανστηρίου, Key Performance Indicators για όλες τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στο γυμναστήριο, ώστε να μπορεί να μετρηθεί, να αξιολογηθεί, να συγκριθεί η απόδοση και να οδηγήσει στην λήψη σωστών αποφάσεων. Μοναδικός τρόπος για να χαραχθεί στρατηγική.
ΙΤ